ศาลจังหวัดสิงห์บุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสิงห์บุรี : Singburi Provincial Courtลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 34
ผบ.134/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.137/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.138/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.140/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.173/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.202/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.374/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.375/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.417/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.500/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.501/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
ผบ.502/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
ผบ.503/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.504/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.505/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
พ.347/59
สอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
พ.396/60
ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
พ.508/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.1043/60
สอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.1208/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1332/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.1355/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.1523/60
สืบพยานโจทก์+จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.1663/60
สืบพยานโจทก์+จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.39/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 10
อ.525/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.526/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.527/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.587/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.71/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.79/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.80/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.90/60
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.931/56
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 10