ศาลจังหวัดสิงห์บุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสิงห์บุรี : Singburi Provincial Courtลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 7
ผบ.743/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.744/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.745/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.746/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.761/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
พ.139/61
ชี้/สืบโจทก์
เวลา 9.00 น.
อ.423/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 13.30 น.