ศาลจังหวัดสิงห์บุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสิงห์บุรี : Singburi Provincial Court

ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

5

ด้วยศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษได้จัดทำระบบให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของคดี โดยสามารถติดตามความคืบหน้าของคำพิพากษา คำวินิจฉัย คำสั่งคำร้อง และคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว(ประกันป ว่าดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด เพื่อเป็นการบริการประชาชนผู้มีอรรถคดีให้ทราบข้อมูลอันจำเป็นได้โดยสะดวกรวดเร็ว โดยท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบผลคดีของศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษได้ที่ เว็บไซด์ http://www.appealsc.coj.go.th/

อ่านข่าว

แบบฟอร์ม

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 1
อ.791/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ