ศาลจังหวัดสิงห์บุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสิงห์บุรี : Singburi Provincial Court

ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

8

วันที่  ๒๑ – ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๐ ศาลจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมการอบรมวิทยากรตัวคูณ หัวข้อ บทบาทและภารกิจของพนักงานต้อนรับประจำศาลยุติธรรม โดยสุเทพ  ตรีคงคา เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ และนางสาวกาญจนา  กั๊กหนู เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ในหัวข้อดังกล่าว ให้แก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดสิงห์บุรี ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารศาลจังหวัดสิงห์บุรี       

อ่านข่าว

แบบฟอร์ม

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ