ศาลจังหวัดสิงห์บุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสิงห์บุรี : Singburi Provincial Court

ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบความคืบหน้าคดีศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษ


ด้วยศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษได้จัดทำระบบให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของคดี โดยสามารถติดตามความคืบหน้าของคำพิพากษา คำวินิจฉัย คำสั่งคำร้อง และคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว(ประกันป ว่าดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด เพื่อเป็นการบริการประชาชนผู้มีอรรถคดีให้ทราบข้อมูลอันจำเป็นได้โดยสะดวกรวดเร็ว โดยท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบผลคดีของศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษได้ที่ เว็บไซด์ http://www.appealsc.coj.go.th/