ศาลจังหวัดสิงห์บุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสิงห์บุรี : Singburi Provincial Court

ประกาศ เรื่องเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีฯ กรณีคดีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และคดีกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
เอกสารแนบ