ศาลจังหวัดสิงห์บุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสิงห์บุรี : Singburi Provincial Court

ศาลจังหวัดสิงห์บุรีจัดโครงการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว และการบังคับคดีผู้ประกัน กิจกรรมที่ ๑ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว และการบังคับคดีผู้ประกันให้แก่คู่ความ ผู้ประกัน ผู้เกี่ยวข้อง และประชาชน

ศาลจังหวัดสิงห์บุรีจัดโครงการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว และการบังคับคดีผู้ประกัน กิจกรรมที่ ๑ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว และการบังคับคดีผู้ประกันให้แก่คู่ความ ผู้ประกัน ผู้เกี่ยวข้อง และประชาชน