ศาลจังหวัดสิงห์บุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสิงห์บุรี : Singburi Provincial Court

ศาลจังหวัดสิงห์บุรีจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายตามโครงการ “เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายกับหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑”

ศาลจังหวัดสิงห์บุรีจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายตามโครงการ “เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายกับหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑”